doymaq

doymaq
f.
1. Yeməyə olan ehtiyacı rəf olmaq, lazımınca yeyib tox hala gəlmək, qarnı tox olmaq. Bu xörəkdən doydum. – Bozbaşdan doymaq istəyirsənsə, qonaqlarını tox hala salmaq istəyirsənsə, çölməyə çox ət sal. C. M.. Başını xörəklərin xonçasına əymişdi, əlini nimçənin üzərində saxlayıb, mənim doymağımı gözləyirdi. M. S. O..
2. kim. Öz içərisində çoxlu miqdarda başqa maddəni əritmək, həll etmək, canına çəkmək.
3. məc. Bezikmək, bıqmaq, təngə gəlmək, ürəyini vurmaq; soyumaq. Yar məndən doyubdursa; Mən yardan doymamışam. S. A.. Gəncədə bir kişi övrətindən doyanda belə bəhanə eləyir ki, məsələn, «məlunə övrət mənim anamı söyür və məndən izin almamış həyətə çıxır». C. M..
◊ Cana doymaq – bax can. <Mələk> cana doysa da, hələ qəti qərara gələ bilmirdi. İ. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • doyma — «Doymaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tarçığ — (Bakı) alaçıq. – Una bax a:, öyeşgi sökdi, hindi qalıb tarçığda ◊ Tarçığın almax (Cəbrayıl, Qarakilsə) – həddən artıq yeyib doymaq. – İnəx’lər tarçığın aldılar (Qarakilsə); – Tarçığnı aldınmı barı? (Cəbrayıl). Tarçığın götürməx’ (Cəbrayıl,… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • intilah — olmax: (Qax) doymaq. – Yaxşı intilah olmadın, bi xivə də yisənə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • korşumax — (Meğri) doymaq. – Apar gilasdan zaddan yesinnə korşusunna …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • marın — götürməx’: (Cəbrayıl) doymaq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • səbil — (Dərbənd) 1. həyasız 2. b a x saçıpuçux. – Neynəysən, u səbilnən danışeysən ◊ Səbil olmax (Meğri) – doymaq. – Şahın anbarında bu yetim qızdar yedilə yedilə səbil oldula …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şalaxlanmax — (Çənbərək) doymaq. – Buzoy açılıv, əmif şalaxlanıf …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şəllənmax — (Şəki) doymaq. – Yiyif şəlləndin diyəsən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tarçıxmax — (Qarakilsə) 1. həddən artıq yeyib doymaq 2. kökəlmək …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tırçımax — (Çənbərək) doymaq. – Quzu qoyunu oğarda əmdi, tırçıdı, bə:ndə durdu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”